verslagen

Downloaden (DOCX, 16KB)

Werkvergadering Bestuur bcbierbeek

21 maart 2018

Aanwezig : Danny Wuylens, Herman Maes, Paul Theunissen

Verslaggever : Herman Maes

Agendapunten en verslag

 1. Rol van Herman
  Herman is pas toegetreden tot het bestuur van bcbierbeek. Zijn rol is ondersteunend en ook wat controlerend. Hij zal zich ook bezig houden met contacten met het gemeentebestuur en de relevante diensten in Bierbeek. Jan Van Gramberen is ere-voorzitter, Danny voorzitter, Herman lid van het bestuur en stand-in voor Danny, Paul zal mee instaan voor de goede werking van de bridge-avonden en de opstart van het Bridgemate systeem.
 2. Standpunt naar de VBL toe
  Danny werd al op de hoogte gebracht van de sterke verhoging (>60%) van de bijdragen van leden van de VBL, verhoging die niet erg transparant of na ruggenspraak met leden in Vlaanderen werd doorgevoerd. Vraag is wat het standpunt van bcbierbeek hierop kan zijn. Na een korte bespreking waarbij de voor- en nadelen van een eventuele uitstap werden afgewogen, wordt toch de voorkeur gegeven aan een verder lidmaatschap van de VBL. De leden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.
 3. Financiële toestand
  Danny geeft een overzicht van het huidige saldo van de spaarrekening en van de zichtrekening van bcbierbeek. De financiële toestand is gezond en biedt marge voor eventuele nodige investeringen of andere kleine uitgaven.
 4. Lidgeld en wekelijkse bijdrage
  Er zal aan de leden van bcbierbeek gevraagd worden om hun lidgeld (dat dus voor de eerste leden verhoogd wordt naar 60€) voor het einde van juni te betalen. De wekelijkse bijdrage wordt gedurende het hele jaar vastgelegd op 3€/avond, zowel in de winter als de zomer.
 5. Attenties en organisatie evenementen
  Danny stelt voor om de organisatie van het jaarlijkse mosselfeest nog te laten doorgaan maar zij wil ook op regelmatige basis de leden wat verwennen met kleine attenties (paaseitjes, soep, …).
 6. Nieuwe Website
  De huidige bestaande website is niet meer bijgewerkt sinds 2013, is oubollig en bijlange niet meer up-to-date. Daarom is Danny een nieuwe Website aan het ontwikkelen. Zij hoopt over een paar weken een eerste versie klaar te hebben die Herman dan zal nakijken en aanvullen met geschikt materiaal. Het is de bedoeling om via deze website de leden te voorzien van relevante informatie over de club, de werking, de organisatie van evenementen binnen of buiten de club en ook regelmatig wat korte bijdragen aan te bieden over het bridgespel zelf, zoals rol van de STOP, ALERT kaart, de scoreberekening, edm. Naast algemene en voor iedereen toegankelijke pagina’s, zal een sectie voorzien worden die enkel toegankelijk is voor clubleden alleen, via ingeven van een paswoord.
 7. Nieuwe spelers?
  bcbierbeek telt momenteel 15 eerste leden. Het is de bedoeling om actief aan een nieuwe recrutering te werken en het aantal stevig op te drijven, liefst ook met jonge spelers. Zo zal er ook nagegaan worden hoe we in het Info-Bierbeek communicatieblad ruimte kunnen krijgen om reclame te maken voor de bridge club om hopelijk op die manier mensen warm te kunnen maken voor het bridgespel. Er zou bijvoorbeeld een Info avond kunnen worden georganiseerd. Belangrijk hierbij is ook dat er aan een nieuwe opleidingssessie voor nieuwkomers wordt gedacht. Er zal bij de gemeentediensten en -bestuur door Herman nagegaan worden of hiervoor wat extra financiering kan bekomen worden.
 8. Après Bridge
  Er zal met Jan van De Miëster worden nagegaan of het mogelijk is om na afloop van de bridge sessie, de betaling binnen het bridge lokaal zelf te laten gebeuren en nadien hier nog verder consumpties te kunnen bekomen. Op die manier wordt gehoopt om toch wat meer leden bij de ”nabespreking” te kunnen betrekken…
 9. Bridgemates
  De bridgemates worden nagekeken en waar nodig worden de batterijen vervangen. De bridgemate software wordt overgezet op Paul’s laptop als back-up.