verslagen

Richtlijnen bij de heropstart van de bcbierbeek clubavonden

Danny Wuylens, Chris Dewalleff, Herman Maes

18 juni 2020

Woord vooraf

Deze richtlijnen werden opgesteld door het bestuur van bcbierbeek, rekening houdende met het typische verloop van onze eigen clubavonden en met de algemeen geldende Corona  veiligheidsvoorschriften van de overheid. Ze zijn tevens in lijn met aanbevelingen ons toegestuurd door de VBL (Vlaamse Bridge Liga). De VBL zelf geeft groen licht om terug te starten maar legt geen verplichting tot opening op en laat de clubs zelf beslissen of zij al of niet vanaf 1 juli willen en kunnen opstarten. De hieronder beschreven maatregelen en acties moeten elkeen in bcbierbeek overtuigen dat we als bestuur samen met onze leden de ernst van de corona situatie tenvolle inschatten en dat we met de uitgewerkte en hier voorgestelde veiligheidsvoorschriften dan ook niets aan het toeval willen overlaten om op de veiligst mogelijke manier de terugopstart van onze speelavonden te verwezenlijken. Elkeen die beslist terug deel te nemen stemt dan ook volledig in met de hier voorgestelde maatregelen en aanvaardt deze strikt na te volgen.

Deze richtlijnen werden bezorgd aan eerste schepen Cil Cuypers (bevoegd voor mobiliteit, woonbeleid, cultuur, toerisme, personeel) in Bierbeek samen met de vraag om toestemming voor het heropstarten van de bridge activiteiten in clubverband. Op 25 juni 2020 kregen we van het gemeentebestuur, na hun interne coronacrisisoverleg, het fiat om terug op te starten met onze wekelijkse bridge-avonden op maandag, maar wel met als uitdrukkelijke voorwaarde dat we het door ons uitgewerkte draaiboek dus strikt volgen. Dit alles ook behoudens nieuwe beslissingen van de hogere overheid.

Het is dan ook de bedoeling om op maandag 6 juli 2020 een heropstart te organiseren van onze bridge-avonden. Elk lid beslist uiteraard autonoom of hij/zij al terug (en wanneer) wil deelnemen.

De beschikbare ruimte bij De Miester in Bierbeek laat toe om, rekening houdend met de afstandsregels, aan maximum 7 tafels veilig te kunnen spelen. Dus kunnen er op elke bridge-avond voorlopig maximaal 14 paren deelnemen.

In het volgende splitsen we de richtlijnen op in enerzijds een aantal acties die voorafgaand aan het tornooi moeten genomen worden door bestuur en deelnemers en anderzijds de maatregelen en richtlijnen die gelden tijdens de bridge-avond.

 

Richtlijnen bij het hervatten van onze bcbierbeek clubavonden

 1. Acties te nemen vóór de start van het tornooi (voorbereiding)
  1. Het bestuur
   1. Het bestuur heeft een aankoop verricht van de noodzakelijke beschermingsmiddelen zoals chirurgische mondmaskers, voldoende handgelpompjes, geconcentreerde dettol, reinigingsdoekjes en handschoenen, handdoekpapier om de handen af te drogen na toiletbezoek. Al deze middelen zullen beschikbaar zijn tijdens de clubavond.
   2. De bestuursleden komen tijdig (30 minuten vóór de aankomst van de deelnemers) naar het lokaal om alles voor te bereiden. Het betreft het ontsmetten van handgrepen, schakelaars en het desinfecteren van de tafels, de stoelen, de bidding boxen, de bridgemates, de kaartdozen. Bovendien worden alle kaartdozen door het bestuur (met handschoenen) vóór de start van de clubavond reeds gestoken.
 • De tafels (maximaal 7) worden met voldoende afstand van elkaar geplaatst en verdeeld over het lokaal en het terras (dat werd omgebouwd tot een open veranda). Deze schikking is op voorhand door het bestuur uitgewerkt.
 1. De nummer- en tafeltoewijzing worden klaargemaakt vóór de aankomst van de deelnemers. Er wordt gepoogd om het aantal verplaatsingen te beperken door NZ te laten blijven zitten aan hun tafel. De loopbriefjes (met handschoenen klaargemaakt) worden bezorgd aan de paren, elke speler krijgt daarbij een briefje zodat deze niet onder de leden moeten worden uitgewisseld. Vanzelfsprekend moet elke speler zijn loopbriefje bijhouden en mag enkel hij/zij dit aanraken. Aangezien er veel meer tijd vereist is voor het veilig laten verlopen van de avond, worden verschillende mogelijkheden overwogen om het heen- en weer geloop te beperken, ook afhankelijk van het aantal deelnemers. Zo zouden we het aantal giften per tornooi kunnen beperken tot 24 (ipv van de nu gebruikelijke 28 en dus 6 tafels afwerken ipv de gebruikelijke 7 tafels) ofwel meer giften dan de gebruikelijke 4 voorzien per tafel. Dat wordt ter gepaster tijde beslist.
 1. De deelnemers
  1. Wie ziek is, blijft thuis en schrijft dus niet in!
  2. Inschrijven voor de bridge-avond is verplicht. Enkel de eerste 14 paren die volgens de gangbare inschrijvingsprocedure dus tijdig inschrijven, worden toegelaten. De inschrijving wordt afgesloten op maandag om 14 uur. Bovendien kan er alleen een clubavond georganiseerd worden als er minstens 8 paren (4 tafels) inschrijven! Deelname wordt door het bestuur bevestigd. Wie geen bevestiging heeft gekregen mag NIET naar het lokaal komen. Er zal zeker in de opeenvolgende weken gestreefd worden naar een speelkans voor alle leden.
 • Elke deelnemer brengt een mondmasker mee en draagt dit bij het binnenkomen en tijdens DE HELE AVOND. Aan wie geen mondmasker bij heeft, zal de club een mondmasker aanbieden aan de prijs van 2€. Door het gebruik van de mondmaskers zal het geluidsniveau tijdens de bridgeavond automatisch lager liggen, wat dan meteen toch een pluspuntje is!
 1. Elke deelnemer brengt handschoenen mee (zie ook verder). Wie geen handschoenen bij heeft kan een stel kopen bij de club aan de prijs 0.5€ per paar.
 2. Al wordt er handgel voorzien door de club, toch wordt aangeraden dat de deelnemers zelf hun persoonlijke handgel meebrengen.
 3. Elke speler brengt ook een trui of jas mee, er zullen tafels opgesteld worden op het vernieuwde terras (veranda) maar daar kan het op het einde van de avond vrij koud worden.
 • Elke deelnemer brengt gepast geld mee voor de inschrijving : 3 (of 5)€.

 

 1. Acties bij de start van het tornooi en tijdens het verloop van de avond
  1. Misschien vanzelfsprekend maar toch zeer belangrijk om nog eens te herhalen in deze vreemde tijden. Goede persoonlijke hygiëne is absoluut noodzakelijk om uiteenlopende infecties met micro-organismen en overdracht van ziekteverwekkers te voorkomen. Dit vereist in deze tijden dus nog meer aandacht en pro-actieve zorg vooraleer naar een samenkomst zoals onze bridge-avonden te komen.
  2. Deelnemers komen samen op het terras tegen 19u. Iedereen draagt een masker. Er moet steeds voldoende afstand (social distance) worden gehouden. Er worden geen handdrukken of kussen uitgewisseld. Jassen worden onmiddellijk opgehangen aan de beschikbare kapstok. Op de eerste avond (6/7) krijgt elke deelnemer een welkomstdrankje aangeboden door de club.
  3. Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT tijdens de hele avond!
  4. Zodra alle deelnemers aanwezig zijn, worden de richtlijnen voor het verdere verloop van de avond toegelicht. Men ontvangt ook een lijst met deze richtlijnen. Bovendien wordt de tafelindeling meegedeeld en krijgt elke deelnemer zijn loopbriefje. Ingeval er een bye paar is, moet dit tijdens de inactiviteitsfase op de aangewezen plaats plaatsnemen en daar blijven tot de start van de volgende ronde. Wij willen hier ook verwijzen naar de affiches die in het lokaal worden opgehangen en waarop de algemeen geldende voorschriften voor het voorkomen van verspreiding van het corona-virus vermeld staan.
  5. Het deelnemersgeld wordt door elke deelnemer in het hiervoor beschikbare bakje gedeponeerd.
  6. Een bestuurslid zal de koppels één voor één uitnodigen zich naar de hun aangewezen tafel te begeven. De handen dienen eerst te worden ontsmet met de handpomp die aan de ingang staat. Bovendien zal ook op elke tafel een handgelpomp ter beschikking staan die tijdens en na het spelen aan die tafel kan gebruikt worden (beter eens te veel ontsmetten dan te weinig). Elke speler krijgt bij het binnengaan onmiddellijk een grondig ontsmette bidding box, die hij/zij de hele avond meeneemt van tafel naar tafel. Enkel hij/zij mag deze bidding box dus aanraken. Na afwerking van de laatste tafel bergt de speler de kaartjes weer op in de bidding box en laat deze dan op die laatste tafel staan. Een alternatieve oplossing is dat een deelnemer zijn eigen bidding box meebrengt.
  7. Het dragen van handschoenen tijdens de speelbeurten is moeilijk. Wie dit echter toch geen probleem vindt, kan deze dragen. Aangezien de kaarten zelf tijdens de hele avond aangeraakt worden door alle spelers, is het zeer belangrijk om regelmatig (waarom niet na elk spel) de handen te ontsmetten (ook indien men toch handschoenen draagt!). Het aanraken van het gezicht blijft uiteraard uit den boze en absoluut te vermijden. De kaarten van de dummy worden enkel door hem-/haarzelf aangeraakt. Na afwerken van de 4 (of meer) giften aan een tafel, dienen de handen altijd ontsmet te worden met de handgelpomp aan de tafel die men verlaat.
  8. Noord (en alleen noord!) plaatst de kaarthouders op tafel en zal deze na verloop van het spel weer weghalen. Spelers raken deze dus nooit aan, ze halen enkel hun kaarten uit de doos.
  9. De (ontsmette) bridgemates wordt enkel aangeraakt door Noord. Noord zal de ingetikte resultaten aan Oost laten zien zonder de bridgemate door te geven en Noord bevestigt dan het resultaat na goedkeuring door Oost. Na het beëindigen van de tafel, zal een bestuurslid de bridgemate gepast ontsmetten.
  10. Tijdens de avond mag er nooit een samenscholing zijn in het lokaal. Na het beëindigen van een ronde blijft men aan de tafel zitten, of gaat men onmiddellijk naar buiten. Er wordt daarna door het bestuur aangegeven wanneer men weer naar de volgende tafel kan gaan en in welke volgorde. Men moet wel na elke ronde de handen ontsmetten.
  11. Bij het gebruik van de toiletten gelden ook een aantal belangrijke regels. Hou steeds voldoende afstand, ga één voor één naar het toilet. Iedereen poetst de wc-bril na gebruik af met de voorziene reinigingsdoekjes. Deze worden na gebruik in de voorziene vuilnisbak gegooid. Bij de heren mag slechts 1 urinoir gebruikt worden. Ook de kraan dient telkens te worden ontsmet na gebruik. Na toiletbezoek moeten de gebruikers hun handen weer desinfecteren met een handgelpomp die daarvoor is voorzien aan de uitgang van de toiletten.
  12. Drankbestellingen worden weer zoals vroeger opgenomen en geleverd door Rita. Men begeeft zich nooit zelf naar de toog.
  13. Aan het einde van het tornooi blijft iedereen aan de laatste tafel zitten (tenzij men onmiddellijk naar huis wenst te gaan en niet wacht op de uitslag). Een bestuurslid komt de bridgemates ophalen aan elke tafel. De uitslag van het tornooi wordt berekend door een bestuurslid, wordt uitgeprint en medegedeeld terwijl iedereen nog aan de laatste tafel zit. Het prijzengeld (op voorhand klaar gemaakt met ontsmette munten) wordt in een omslag overhandigd aan de rechthebbenden aan hun tafel.
  14. Pas daarna gaan de deelnemers één voor één in de volgorde aangegeven door een bestuurslid, naar de toog in het lokaal, om hun consumpties af te rekenen. Afrekenen gebeurt inderdaad in het bridge lokaal zelf en met cash geld.
  15. Indien gewenst, kan er worden nagepraat en nog iets gedronken in het lokaal zelf (of op het terras) aan de voorziene tafels. Hierbij blijven uiteraard de voorschriften gelden! Tevens moet om 1 uur ten laatste alles worden afgesloten.
  16. Nadat alle deelnemers de tafels hebben verlaten en hebben afgerekend, ruimen de bestuursleden de tafels, biddingboxen, kaarthouders, computer, printer, e.d.m. op. Deze worden tegen de volgende sessie adequaat ontsmet. Ook Rita kan dan de glazen van de tafels weghalen.

 

 1. Acties na het tornooi

Mocht iemand na de bridgeavond ziek worden, moet deze dit zo spoedig mogelijk melden aan Danny Wuylens per telefoon (0495/22.70.49). Eventueel verdere maatregelen als gevolg hiervan zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden aan alle deelnemers van de avond.

 

Nawoord

We gaan er uiteraard van uit – en zijn daar als bestuur ook vrij gerust in – dat iedereen zich STRIKT aan deze veiligheidsvoorschriften zal houden. Het is voor iedereen een eerste keer en we zullen dus samen moeten leren hoe we binnen dit strikte keurslijf toch optimaal van het bridgespel kunnen genieten. Met de tijd zullen we ook moeten nagaan of er eventueel bijkomende maatregelen dienen genomen te worden, altijd met als doel de veiligst mogelijke omstandigheden voor elke deelnemer te creëren en respecteren.

Voor de volledigheid toch nog dit : bij het niet naleven van de opgelegde veiligheidsmaatregelen kan het bestuur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld mocht er zich een besmetting voordoen met schadeclaim door het slachtoffer. Het is dan ook de bevoegdheid van het bestuur om deelnemers te waarschuwen of terecht te wijzen bij het niet naleven van deze maatregelen en ingeval van bewuste recidive, de deelnemer te verzoeken het clublokaal te verlaten.

 

 

 

 

 

Beste bridgevrienden,

Wij hebben net vernomen dat de corona crisis dus tot pandemie is uitgeroepen. Wat overduidelijk is, dit is geen situatie waarover men wat lacherig moet gaan doen. Uiterste voorzichtigheid is geboden. Wij vinden het op dit moment onbegrijpelijk dat de Belgische overheid in zo’n ernstige en bedreigende  situatie zo’n lakse houding aanneemt en verwarrende informatie rondstuurt. Wij vrezen helaas dat we in België pas aan het prille begin van de crisis staan. Er moet veel drastischer en kordater worden ingegrepen (quod non) willen we de toestand die nu in Italië is ontstaan voorkomen, als het echter al niet te laat is.

Vanmorgen kregen we vanuit de VBL een bericht waarin deze vrij zwakke boodschappen, algemene richtlijnen en aanbevelingen van de overheid enkel werden herhaald. Wij hebben hierop naar hen gereageerd door te stellen dat hun aanbevelingen o.i. niet ver genoeg gaan.

Wij beseffen inderdaad, zoals maandag ook vaak werd gezegd, dat het bridgespel zoals wij dat beoefenen, grote risico’s inhoudt doordat de kaarten voortdurend van tafel tot tafel worden doorgegeven en de spelers deze telkens aanraken. Dit zorgt ervoor dat we aldus kwetsbaar zijn voor mogelijke infectie. Bovendien zitten we met een groep die, door leeftijd en voorgeschiedenis, voor een groot deel tot de meest gevoelige en kwetsbare categorie behoort. En daarenboven spelen we in een vrij beperkte ruimte waardoor het risico op besmetting ook weer groter is.

Wij stellen daarom , met pijn in het hart, een kortstondige  of – indien nodig – een langere afgelasting voor van onze maandagavond bcbierbeek sessies. In eerste instantie zien we ons genoodzaakt om al zeker de bridge-avond van maandag 16 maart te annuleren.  Wij volgen de situatie en evolutie verder week na week nauwlettend op en zullen dan de beslissingen voor de weken erop tijdig aan jullie meedelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we hierbij en in ons aller belang op uw begrip kunnen rekenen en hopen dat elkeen van u goed gezond moge blijven en dat we elkaar over heel korte tijd weer rond de kaarttafels zullen kunnen verwelkomen.

Danny, Herman en Chris
11 maart 2020

 

 

 

Algemene vergadering 6/1/20 door Herman Maes

Downloaden (DOCX, 21KB)

 

Downloaden (DOCX, 16KB)

Werkvergadering Bestuur bcbierbeek

21 maart 2018

Aanwezig : Danny Wuylens, Herman Maes, Paul Theunissen

Verslaggever : Herman Maes

Agendapunten en verslag

 1. Rol van Herman
  Herman is pas toegetreden tot het bestuur van bcbierbeek. Zijn rol is ondersteunend en ook wat controlerend. Hij zal zich ook bezig houden met contacten met het gemeentebestuur en de relevante diensten in Bierbeek. Jan Van Gramberen is ere-voorzitter, Danny voorzitter, Herman lid van het bestuur en stand-in voor Danny, Paul zal mee instaan voor de goede werking van de bridge-avonden en de opstart van het Bridgemate systeem.
 2. Standpunt naar de VBL toe
  Danny werd al op de hoogte gebracht van de sterke verhoging (>60%) van de bijdragen van leden van de VBL, verhoging die niet erg transparant of na ruggenspraak met leden in Vlaanderen werd doorgevoerd. Vraag is wat het standpunt van bcbierbeek hierop kan zijn. Na een korte bespreking waarbij de voor- en nadelen van een eventuele uitstap werden afgewogen, wordt toch de voorkeur gegeven aan een verder lidmaatschap van de VBL. De leden zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.
 3. Financiële toestand
  Danny geeft een overzicht van het huidige saldo van de spaarrekening en van de zichtrekening van bcbierbeek. De financiële toestand is gezond en biedt marge voor eventuele nodige investeringen of andere kleine uitgaven.
 4. Lidgeld en wekelijkse bijdrage
  Er zal aan de leden van bcbierbeek gevraagd worden om hun lidgeld (dat dus voor de eerste leden verhoogd wordt naar 60€) voor het einde van juni te betalen. De wekelijkse bijdrage wordt gedurende het hele jaar vastgelegd op 3€/avond, zowel in de winter als de zomer.
 5. Attenties en organisatie evenementen
  Danny stelt voor om de organisatie van het jaarlijkse mosselfeest nog te laten doorgaan maar zij wil ook op regelmatige basis de leden wat verwennen met kleine attenties (paaseitjes, soep, …).
 6. Nieuwe Website
  De huidige bestaande website is niet meer bijgewerkt sinds 2013, is oubollig en bijlange niet meer up-to-date. Daarom is Danny een nieuwe Website aan het ontwikkelen. Zij hoopt over een paar weken een eerste versie klaar te hebben die Herman dan zal nakijken en aanvullen met geschikt materiaal. Het is de bedoeling om via deze website de leden te voorzien van relevante informatie over de club, de werking, de organisatie van evenementen binnen of buiten de club en ook regelmatig wat korte bijdragen aan te bieden over het bridgespel zelf, zoals rol van de STOP, ALERT kaart, de scoreberekening, edm. Naast algemene en voor iedereen toegankelijke pagina’s, zal een sectie voorzien worden die enkel toegankelijk is voor clubleden alleen, via ingeven van een paswoord.
 7. Nieuwe spelers?
  bcbierbeek telt momenteel 15 eerste leden. Het is de bedoeling om actief aan een nieuwe recrutering te werken en het aantal stevig op te drijven, liefst ook met jonge spelers. Zo zal er ook nagegaan worden hoe we in het Info-Bierbeek communicatieblad ruimte kunnen krijgen om reclame te maken voor de bridge club om hopelijk op die manier mensen warm te kunnen maken voor het bridgespel. Er zou bijvoorbeeld een Info avond kunnen worden georganiseerd. Belangrijk hierbij is ook dat er aan een nieuwe opleidingssessie voor nieuwkomers wordt gedacht. Er zal bij de gemeentediensten en -bestuur door Herman nagegaan worden of hiervoor wat extra financiering kan bekomen worden.
 8. Après Bridge
  Er zal met Jan van De Miëster worden nagegaan of het mogelijk is om na afloop van de bridge sessie, de betaling binnen het bridge lokaal zelf te laten gebeuren en nadien hier nog verder consumpties te kunnen bekomen. Op die manier wordt gehoopt om toch wat meer leden bij de ”nabespreking” te kunnen betrekken…
 9. Bridgemates
  De bridgemates worden nagekeken en waar nodig worden de batterijen vervangen. De bridgemate software wordt overgezet op Paul’s laptop als back-up.