Welkom

WELKOM OP ONZE WEBSITE


Beste bridgevrienden,

Wij hebben net vernomen dat de corona crisis dus tot pandemie is uitgeroepen. Wat overduidelijk is, dit is geen situatie waarover men wat lacherig moet gaan doen. Uiterste voorzichtigheid is geboden. Wij vinden het op dit moment onbegrijpelijk dat de Belgische overheid in zo’n ernstige en bedreigende  situatie zo’n lakse houding aanneemt en verwarrende informatie rondstuurt. Wij vrezen helaas dat we in België pas aan het prille begin van de crisis staan. Er moet veel drastischer en kordater worden ingegrepen (quod non) willen we de toestand die nu in Italië is ontstaan voorkomen, als het echter al niet te laat is.

Vanmorgen kregen we vanuit de VBL een bericht waarin deze vrij zwakke boodschappen, algemene richtlijnen en aanbevelingen van de overheid enkel werden herhaald. Wij hebben hierop naar hen gereageerd door te stellen dat hun aanbevelingen o.i. niet ver genoeg gaan.

Wij beseffen inderdaad, zoals maandag ook vaak werd gezegd, dat het bridgespel zoals wij dat beoefenen, grote risico’s inhoudt doordat de kaarten voortdurend van tafel tot tafel worden doorgegeven en de spelers deze telkens aanraken. Dit zorgt ervoor dat we aldus kwetsbaar zijn voor mogelijke infectie. Bovendien zitten we met een groep die, door leeftijd en voorgeschiedenis, voor een groot deel tot de meest gevoelige en kwetsbare categorie behoort. En daarenboven spelen we in een vrij beperkte ruimte waardoor het risico op besmetting ook weer groter is.

Wij stellen daarom , met pijn in het hart, een kortstondige  of – indien nodig – een langere afgelasting voor van onze maandagavond bcbierbeek sessies. In eerste instantie zien we ons genoodzaakt om al zeker de bridge-avond van maandag 16 maart te annuleren.  Wij volgen de situatie en evolutie verder week na week nauwlettend op en zullen dan de beslissingen voor de weken erop tijdig aan jullie meedelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we hierbij en in ons aller belang op uw begrip kunnen rekenen en hopen dat elkeen van u goed gezond moge blijven en dat we elkaar over heel korte tijd weer rond de kaarttafels zullen kunnen verwelkomen.

Danny, Herman en Chris
11 maart 2020


BC BIERBEEK

Opgericht in 2002 door :

Yves Van Buyten, Johan Nijs, Willy Lemmens en † Erik Poot

Bestuur

Voorzitter : Danny Wuylens

Ondervoorzitters : Herman Maes en Chris Dewalleff

Secretaris : Herman Maes

Feestelijkheden : Chris Dewalleff

Penningmeesters : Danny Wuylens en Herman Maes

Website : Danny Wuylens

Contact :

email : bcbierbeek@gmail.com

gsm : Danny Wuylens 0495/22.70.49

info

Clubavond : elke maandag aanvang om 19u30

Lokaal : Feestzaal van Taverne-Fitness “De Miester”

               Bergstraat 10 te 3360 Bierbeek