Welkom

WELKOM OP ONZE WEBSITE

 

Samenvatting van de richtlijnen voor alle deelnemers

tijdens de bridge-avonden in Corona tijden.

 

Met de hier voorgestelde veiligheidsvoorschriften willen we niets aan het toeval overlaten om op de veiligst mogelijke manier de terugopstart van onze speelavonden te verwezenlijken. Door in te schrijven stemt elke deelnemer volledig in met de hier voorgestelde richtlijnen en maatregelen en aanvaardt deze strikt na te volgen.
Voor alle duidelijkheid, wie ziek is heeft zich dus niet ingeschreven!

 1. Deelnemers komen samen op het terras tegen 19u. Iedereen draagt een masker. Er moet steeds voldoende afstand (social distance) worden gehouden. Er worden geen handdrukken of kussen uitgewisseld. Jassen worden onmiddellijk opgehangen aan de beschikbare kapstok.
 2. Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT tijdens de hele avond!
 3. De tafelindeling wordt meegedeeld en elke deelnemer krijgt zijn loopbriefje.
 4. Ingeval er een bye paar is, moet dit tijdens de inactiviteitsfase op de aangewezen plaats plaatsnemen en daar blijven tot de start van de volgende ronde.
 5. De algemeen geldende voorschriften voor het voorkomen van verspreiding van het corona-virus staan op affiches, opgehangen in het lokaal en dienen uiteraard negevolgd.
 6. Het gepast deelnemersgeld wordt door elke deelnemer in het hiervoor beschikbare bakje gedeponeerd.
 7. Elke speler krijgt bij het binnengaan onmiddellijk een grondig ontsmette bidding box, (of gebruikt zijn eigen bidding-box) die hij/zij de hele avond meeneemt van tafel naar tafel. Enkel hij/zij mag deze bidding box dus aanraken.
 8. De koppels worden één voor één door een bestuurslid begeleid naar de hun aangewezen tafel. Bij het binnengaan moeten de handen eerst ontsmet worden met de handpomp die aan de ingang staat.
 9. Het dragen van handschoenen is niet verplicht maar wordt uiteraard toegestaan.
 10. Gezien het voortdurend aanraken van kaarten is het zeer belangrijk om regelmatig (waarom niet na elk spel) de handen te ontsmetten (ook indien men toch handschoenen draagt!) met de handgelpomp aan de tafel. Na afwerken van de 4 (of meer) giften aan een tafel, dienen de handen ALTIJD ontsmet te worden aan de tafel die men verlaat.
 11. De kaarten van de dummy worden enkel door hem-/haarzelf aangeraakt.
 12. Noord (en alleen noord!) plaatst de kaarthouders op tafel en zal deze na verloop van het spel weer weghalen. Spelers raken deze dus nooit aan, ze halen enkel hun kaarten uit de doos.
 13. De bridgemates wordt enkel aangeraakt door Noord. Noord zal de ingetikte resultaten aan Oost laten zien zonder de bridgemate door te geven en Noord bevestigt dan het resultaat na goedkeuring door Oost. Na het beëindigen van de tafel, zal een bestuurslid de bridgemate gepast ontsmetten.
 14. Tijdens de avond mag er nooit een samenscholing zijn in het lokaal. Na het beëindigen van een ronde blijft men aan de tafel zitten, of gaat men onmiddellijk naar buiten (wel met social distancing!). Er wordt daarna door het bestuur aangegeven wanneer men weer naar de volgende tafel kan gaan en in welke volgorde.
 15. Bij het gebruik van de toiletten gelden ook een aantal belangrijke regels. Hou steeds voldoende afstand, ga één voor één naar het toilet. Iedereen poetst de wc-bril na gebruik af met de voorziene reinigingsdoekjes. Deze worden na gebruik in de voorziene vuilnisbak gegooid. Bij de heren mag slechts 1 urinoir gebruikt worden. Ook de kraan dient telkens te worden ontsmet na gebruik. Na toiletbezoek moeten de gebruikers hun handen weer desinfecteren met een handgelpomp die daarvoor is voorzien aan de uitgang van de toiletten.
 16. Drankbestellingen worden weer zoals vroeger opgenomen en geleverd door Rita. Men begeeft zich nooit zelf naar de toog.
 17. Na afwerking van de laatste tafel bergt de speler de biedkaartjes weer op in zijn/haar bidding box en laat deze dan op die laatste tafel staan.
 18. Aan het einde van het tornooi blijft iedereen aan de laatste tafel zitten (tenzij men onmiddellijk naar huis wenst te gaan en niet wacht op de uitslag). Een bestuurslid komt de bridgemates ophalen aan elke tafel. De uitslag van het tornooi wordt berekend door een bestuurslid, wordt uitgeprint en meegedeeld terwijl iedereen nog aan de laatste tafel zit.
 19. Het prijzengeld (op voorhand klaar gemaakt met ontsmette munten) wordt in een omslag overhandigd aan de rechthebbenden aan hun tafel.
 20. Afrekenen gebeurt nadien in het bridge lokaal zelf en met cash geld. De deelnemers gaan één voor één in de volgorde aangegeven door een bestuurslid, naar de toog in het lokaal.
 21. Indien gewenst, kan er worden nagepraat en nog iets gedronken in het lokaal zelf (of op het terras) aan de voorziene tafels. Hierbij blijven uiteraard de voorschriften gelden! Tevens moet om 1 uur ten laatste alles worden afgesloten.
 22. Pas nadat alle deelnemers de tafels hebben verlaten en hebben afgerekend, ruimen de bestuursleden de tafels, biddingboxen, kaarthouders, computer, printer, e.d.m. op. Deze worden tegen de volgende sessie adequaat ontsmet. Ook Rita kan dan de glazen van de tafels weghalen.
 23. Mocht iemand na de bridgeavond ziek worden, moet deze dit zo spoedig mogelijk melden aan Danny Wuylens per telefoon (0495/22.70.49). Eventueel verdere maatregelen als gevolg hiervan zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden aan alle deelnemers van de avond.
 24. Het is de bevoegdheid van het bestuur om deelnemers te waarschuwen of terecht te wijzen bij het niet naleven van deze maatregelen/richtlijnen en ingeval van bewuste recidive, de deelnemer te verzoeken het clublokaal te verlaten.

 

 

BC BIERBEEK

Opgericht in 2002 door :

Yves Van Buyten, Johan Nijs, Willy Lemmens en † Erik Poot

Bestuur

Voorzitter : Danny Wuylens

Ondervoorzitters : Herman Maes en Chris Dewalleff

Secretaris : Herman Maes

Feestelijkheden : Chris Dewalleff

Penningmeesters : Danny Wuylens en Herman Maes

Website : Danny Wuylens

Contact :

email : bcbierbeek@gmail.com

gsm : Danny Wuylens 0495/22.70.49

info

Clubavond : elke maandag aanvang om 19u30

Lokaal : Feestzaal van Taverne-Fitness “De Miester”

               Bergstraat 10 te 3360 Bierbeek